Tariff og avtaler

Landsoverenskomst for Virke HUK, museer og andre kulturinstitusjoner LOM 2012 – 2014 (NB Verjon2012 – 2014)

Protokoll fra lønnsoppgjør 2014 – Virke HUK. 2014.06.13 Protokoll Virke HUK området

Hovedavtalen YS – Virke 2014 – 2017. Hovedavtale+Virke+og+YS+2014+2017-1

Lokale lønnsforhandlinger:

Lokale forhandlinger lønnsalternativ A

  • Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,75 % med virkning fra 1. august 2014.
  • Forhandlingene skal være avsluttet innen 1- november 2014. Ankefrist settes til 15. november 2014.

Lokale forhandlinger lønnsalternativ B

  • Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,85 % med virkning fra 1. august 2014.
  • Forhandlingene skal være avsluttet innen 1- november 2014. Ankefrist settes til 15. november 2014.

Ta kontakt med din tillitsvalgt i forbindelse med krav i lokale forhandlinger.

Gjensidiges YS-forsikringer anno 2013. YS_2013

Legg igjen en kommentar