Styret

Se nederst for regningsadresse!

E-post til Museumsansattes Forening: mafmedlem@gmail.com

Styret valgt av Landsmøtet 16. mars 2018.

Marit Sagen, leder
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Tlf. 90 07 40 54 / 74 04 42 00
marit.sagen@snk.no

Harald Hilsen, nestleder
Norsk Folkemuseum, Oslo
Tlf: 41 62 68 42
harald.hilsen@norskfolkemuseum.no

Roy Henrik Eriksen, styrmedlem
Museumssenteret i Hordaland, Bergen
Tlf. 907 75 198 / 55 25 11 85
roy.henrik.eriksen@muho.no

Olav Arne Heimsbakk, styrmedlem
MIST (Musene iSør Tøndelag), Trondheim. 90638610                                                                                                 olav@sverresborg.no

Ragnar Selnes, styremedlem
Helgelandmuseum 
Tlf. 41520801
rase@helgelandmuseum.no

Ida Lill Bendiksen, varamedlem
Nordlandsmuseet
Tlf. 95932052
ida.bendiksen@nordlandsmuseet.no

 

Regningsadresse:
MAF v/H. Hilsen
Bygdøyveien 54
0287 Oslo

Kto.nr. 2000.25.27384