Pressemelding fra YS 10. desember 2014

YS kritisk til statsministerens uttalelse

Statsminister Erna Solberg (H) misliker fagbevegelsens planlagte politiske streik mot regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, og begrunner det med at velgerne har ønsket endringer i loven. Har det norske folk stemt for det skal åpnes opp for flere midlertidige stillinger på generell basis, slik arbeidsminister Robert Eriksson nå foreslår?

Sist fredag la regjeringen frem forslaget om å åpne for midlertidige stillinger også når arbeidet er av fast karakter. Det utløste store protester fra arbeidstakerorganisasjonene og resulterte i at de store organisasjonene varslet en politisk streik på nyåret.

– Jeg skjønner at dere ikke liker endringene, men vi lever altså i et demokrati. Vi gikk til valg på å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven, og det vant flertall. Dette har det norske folk faktisk stemt for, sa Solberg på Unio-konferansen. Uttalelsen får YS-leder Jorunn Berland til å reagere.

Allerede før valget var «oppmykning» og «fleksibilitet» kjente begrep for mange av oss. Punkter om endringer i loven finner vi også igjen i partienes programmer. Hvem gikk til valg på det vidtrekkende forslaget om å åpne for midlertidige stillinger også når arbeidet er av fast karakter? I hvert fall ikke Høyre, sier Berland.

– Fremskrittspartiets velgere fikk forholdsvis klar beskjed i partiprogrammet: «Fremskrittspartiet vil myke opp regelen for midlertidig ansettelse.»
I Høyres program står det «myke opp reglene for midlertidige ansettelser ved midlertidige behov.» Det er noe helt annet, sier Berland.

YS frykter at regjeringens forslag vil føre til at midlertidige ansettelser blir hovedregelen mer enn unntaket. Vi advarte sterkt mot forslaget i høringen. Når regjeringen valgte å ikke høre på alle advarslene valgte våre forbund å si tydelig fra: Dette aksepterer vi ikke.

Berland påpeker at arbeidsmiljøloven ikke var et hovedtema i valgkampen. Kan det henge sammen med at de fleste arbeidstakere synes dagens lov bør beholdes?

I følge YS Arbeidslivsbarometer er det godt over 60 prosent som mener at loven bør være som i dag, selv blant ledere er det flertall for å beholde dagens lov, sier Berland.

Vi må anta at regjeringspartiene fikk mange stemmer fra folk som også er medlem av arbeidstakerorganisasjonene. De aller fleste av oss baserer oss på en helhetlig vurdering når vi stemmer ved valg. Å skape større utrygghet i arbeidslivet slik dette forslaget gjør, sto ikke på våre medlemmers agenda.

Kontaktpersoner:
YS-leder Jorunn Berland, mobil: 92 44 48 89
Seniorrådgiver Hege Herø, mobil: 90 72 43 74

Pressemelding: YS planlegger politisk streik

YS planlegger politisk streik
Forbundene i YS har gitt tydelig beskjed om politisk streik på nyåret, sier YS-leder Jorunn Berland. Dermed står de store organisasjonene på arbeidstakersiden sammen mot regjeringens forslag om å åpne opp for mange flere midlertidige stillinger.

– Vi konstaterer at regjeringen ignorerer alle advarsler. Regjeringen er i ferd med å føre arbeidslivet i fullstendig feil retning. YS frykter at midlertidige ansettelser blir hovedregelen. Slik begrunner Berland den politiske streiken som nå planlegges.


YS mener forslaget fra regjeringen vil føre til et B-lag i arbeidslivet, hvor arbeidstakerne må gå fra den ene midlertidige jobben til den neste. Unge arbeidstakere er spesielt utsatt.


– Ungdom må tilbys noe annet enn usikkerhet og midlertidighet. Uten fast jobb blir det vanskelig for mange unge å etablere seg og stifte familie. Å være midlertidig ansatt gir en permanent usikkerhet, mener Berland.


Forslaget til regjeringen vekker harme og bekymring i norsk arbeidsliv. YS har stor forståelse for at Parat Luftfart gjennomfører en politisk streik tirsdag.
 
– Jeg forstår svært godt at Parat Luftfart reagerer. De lever med dette hver dag. Vi opplever at mange av våre medlemmer er sterkt i mot forslaget og ønsker å si kraftig fra om det, forteller Berland.


Kontaktpersoner:
 
YS-leder Jorunn Berland, mobil: 92 44 48 89
Kommunikasjonsrådgiver Liv Hilde Hansen, mobil: 95 27 07 14

Pressemelding fra YS

PRESSEMELDING. 

YS har i dag sendt følgende høringssvar til Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet på høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger.  Du finner YS` høringssvar i lenken under:

http://www.ys.no/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf/$file/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf

Med vennlig hilsen YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Sentralbord 21 01 36 00


Skrevet i YS

YS ber våre medlemmer om ikke å bruke Colosseumk​linikkene

Pressemelding

YS og Unio ber medlemmene ikke bruke Colosseum

YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Unios leder Anders Folkestad ber over
en halv million fagorganiserte om å ikke bruke Colosseums tannklinikker.
Bakgrunnen er at ni tannhelsesekretærer, ansatt ved Colosseumklinikken i
Trondheim, streiker for sjette uken på rad fordi ledelsen nekter dem tariffavtale.

– YS og Unio oppfordrer både egne medlemmer og norske forbrukere om å ikke
benytte seg av Colosseumklinikkenes tjenester for å vise solidaritet med de
streikende tannhelsesekretærene, sier Kvalheim og Folkestad.

Tannhelsesekretærene, som er organisert i YS-forbundet Parat, har streiket siden
1. oktober. Ledelsen avviser kravet om tariffavtale og en pensjonsordning på lik linje
med det som er vanlig i private bedrifter.

– Colosseumklinikken i Trondheim har satt inn streikebrytere. Dette undergraver
streikevåpenet, det viktigste kampmiddelet fagbevegelsen har, sier YS-leder Tor
Eugen Kvalheim.

– Unio støtter de streikende tannhelsesekretærene i deres krav om tariffavtale. Vi
tar avstand fra streikebryteri, og støtter derfor en forbukerboikott, sier Unios leder,
Anders Folkestad.

– Det er en skam at lavtlønnede kvinner i helse- og omsorgsyrker nektes ordnede
lønns- og arbeidsvilkår. Ledelsen ved Colosseumklinikken har gjennom snart
seks uker vist at verken tar de ansatte på alvor, eller respekterer grunnleggende
spilleregler i arbeidslivet, sier Kvalheim.

Kjeden har filialer følgende steder: Oslo (Majorstua og Grünerløkka), Drammen,
Jessheim, Lillestrøm, Sandvika, Sola, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

6. november 2012

Kontaktpersoner:
YS-leder Tor Eugen Kvalheim, mobil: 924 25 788
Unios leder Anders Folkestad, mobil: 908 99 244
Kommunikasjonsrådgiver i YS, Liv Hilde Hansen, mobil: 95 27 07 14
Christian-Marius Stryken, kommunikasjonssjef i Unio, mobil: 920 32 407

Skrevet i YS

YS Medlemsfordeler

Dette ligger også ute på YS hjemmeside.

Handledager hos SKEIDAR og LIVING

I samarbeid med SKEIDAR og LIVING har vi gleden av å invitere våre kunder til to eksklusive handledager med 25 % rabatt på alle ordinære varer.

TID: Torsdag 20. september og fredag 21. september   – i hele åpningstiden.
STED
: Ditt nærmeste SKEIDAR- eller LIVING-varehus.Rabatten trekkes fra i kassen – og vil kun gjelde eksklusivt for våre   kunder disse dagene.
Husk å ta med, vise frem og betale med kortet ditt.

Ofte stilte spørsmål om handledagene:

Hvordan får jeg rabatt?
Ta med deg ditt YS Medlemskort med MasterCard til SKEIDAR og/eller LIVING, og   bruk dette ved betaling. Rabatten skal trekkes fra i kassen, før betaling, så   det er viktig at du viser frem kortet i kassen.

Hvor er handledagene?
Under handledagene får du 25 % rabatt hos SKEIDAR og LIVING, i alle landets   varehus.
Oversikt over hvor de nærmeste varehusene befinner seg, ser du her: SKEIDAR. LIVING.

Når er handledagene?
Handledagene er torsdag 20. september og fredag 21. september. Det vil være   mulig å få rabatt i hele butikkens åpningstid. Se her for åpningstider: SKEIDAR. LIVING.

Hvilke varer får jeg rabatt på?
Rabatten gjelder på alle ordinære varer.

Hvordan sjekker jeg at jeg har nok disponibelt på kortet til å kjøpe   det jeg ønsker?
Logg deg inn i nettbanken   og sjekk kontoen din der. Du kan bruke BankID ved pålogging, enten fra DNB   eller andre banker du er kunde av. Du kan også ta kontakt med Kundeservice på    815 22 040.

Jeg har mistet kortet/PIN-koden min. Hva gjør jeg?
Skynd deg å bestille nytt, slik at du også kan delta på handledagen! Du kan   bestille ny PIN-kode i nettbanken.   Bruk BankID ved pålogging, enten fra DNB eller andre banker du er kunde av.   For bestilling av kort, ta kontakt med Kundeservice på 815 22 040, så skal vi   hjelpe deg.

 

YS Medlemskort – et produkt fra DNB Bank ASA | Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA
Eff. rente 17,5 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 16.351

Med vennlig hilsen
Heidi Briskodden
administrasjonskoordinator
Mob. 926 88 339 – sentralbord 21 01 36 00
heidi.briskodden@ys.no

Skrevet i YS

Lønnsoppgjør 2012

Protokoll fra lønnsoppgjør 2012 – Virke HUK. protokoll tariff 2012 HUK Virke (2)

Lokale lønnsforhandlinger:

  • HUK-området – Høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner, virksomheter §26:Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,1% per 1. september 2012. I tillegg til dette kommer 0,27% som ble fremforhandlet ved de sentrale forhandlingene i 2011, men som skulle forhandles lokalt først i 2012. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober, med ankefrist 1. desember 2012.For medlemmer som følger museumsoverenskomstens lønnsalternativ B er den avsatte potten til lokale forhandlinger på 1,7 pr dato, med virkning fra 1. august 2012.
  • Ta kontakt med din tillitsvalgt i forbindelse med krav i lokale forhandlinger.