Landsmøte 2018

LANDSMØTE 2018

Det innkalles til landsmøte i Museumsansattes Forening fredag den 16. mars 2018 kl.13.00.

Alle yrkesaktive medlemmer i Museumsansattes Forening har stemmerett.

Sted

Bygdø Kongsgård

Program fredag 16. mars:

Kl. 12:00 Fremmøte – enkel servering.

Kl. 13:00 Landsmøtestart

Forventet møteslutt innen kl. 16:00

Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 16. februar 2018

Sendes til: mafmedlem@gmail.com

Sakspapirer sendes ut senest 14 dager før landsmøtet.

Vedtekter for Museumsansattes Forening finner du her:

www.museumsansatt.no/maf/vedtekter/

MAF dekker reise på billigste måte.

Vi oppfordrer til tidlig kjøp av flybilletter!

Med vennlig hilsen

Styret i Museumsansattes Forening.

Landsmøte 2018

Påmelding til landsmøte i MAF 2018

MAF har valgt ny leder

Landsmøtet i Museumsansattes Forening 2017, har valgt ny leder og nye styremedlemmer. Vi grtulerer de nyvalgte, samtidig  som vi retter en stor takk til Jarle Vangstad og Mette Thomassen for deres innsats i MAF styret.

Jarle Vangstad overlater lederrollen til Marit Sagen, begge to er fra Stiiklestad Nasjonale kultursenter. Marit Sagen rykker opp fra styremedlem til leder.

Nye inn i styret er :

Maria Tripodianos, KODE opprykk fra vara til styremedlem, Olav Arne Heimsbakk, MIST styremedlem, og nyvalgt varamedlem er Rannveig Finsen, Norsk Folkemuseum.

Fra venstre: Marit Sagen, Jarle Vangstad og Mette Thomassen

LANDSMØTE 2015 AVHOLDES I TROMSØ

Fra fredag 24. april til søndag 26. april inviterer vi MAF medlemmTromsø havner til landsmøtehelg i Tromsø.

Selve landsmøte vil bli avholdt på Clarion Collection Hotel Aurora, fredag 24. april start ca kl: 14:30. Resten av helgen vil det bli lagt opp til museale aktiviteter, og annet som anses som nyttig for MAF medlemmer.
Vi vil komme tilbake med mer detaljert program, men ønsker allerede nå at medlemmene skal kjøpe flybilletter derfor sendes invitasjonen allerede nå. Utlegg for flybilletter eller annen transport kan fås tilbakebetalt fra MAF når billett er kjøpt.
Egenandelen for årets landsmøte er satt til kr. 500, som dekker hotell og reise.
Påmelding, lenger nede på siden. Frist for påmelding m/overnatting er satt til 26. mars 2015.

 

Tromsø byBadeplass i Tromsø

 

 

 

Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen

LANDSMØTE 2013 ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen mandag 15. april 2013

19 medlemmer deltok på årets landsmøte i MAF.

Styreleder Jarle Vangstad ønsket velkommen, før STAFO-leder Ingerid Bjercke ble valgt til møteleder.

Etter gjennomgang av de vanlige landsmøtesakene, ble dette det nye styret i MAF:

Styreleder Jarle Vangstad
Nestleder Harald Hilsen
Styremedlemmer Aud Eidal Berg,
Marit Sagen og
Maria Tripodianos

Varamedlemmer Karina Krogh
og Roy Henrik Eriksen

 

Landsmøte 2012

MAFs landsmøte 2012 ble holdt 23. mars i Bergen 50 deltakere.

Årets landsmøte ble avholdt i Schøtstuene, Bergen, fredag 23. mars 2012 med 50 deltakere fra hele landet. Nye vedtekter ble vedtatt og styret gjenvalgt. Som avslutning på møtet feiret vi MAF sine 35 år som forening. Landsmøteprotokoll vil bli utsendt så snart den er klar.

 
Styreleder Jarle Vangstad og møteleder/STAFO-leder Ingerid Bjercke under selve landsmøtet.
Jubileumskake til MAF sitt 35 års jubileum.

Kursturen på Hurtigruten fra Bergen opp til Trondheim har nå ca 45 deltakere. Så dette blir en spennende tur med mange medlemmer.
STAFO arrangerer kurs for deltakerne.

Landsmøte 2010

MAF-landsmøte ble arrangert lørdag 24. april 2010 inne i gruvene på Kongsberg.

Fredag 23. april var det motivasjonskurs på Quality Hotel Grand Kongsberg
ved Karin Fevaag Larsen, Ny Giv. «Hærlig!!»

Lørdag 24. april var det ellers også omvisning i gruvene, Lågdalsmuseet og besøk i Bergverksmuseets sølv- og myntsamling.