Oppdateringer fra styret pr februar 2013

Medlemslister
De siste ukene har styret gjennomgått medlemslistene veldig nøye, slik at listene kun inneholder de medlemmene vi får kontingentinnbetaling fra. De som ikke har betalt inn kontingent i år har blitt strøket fra listene.

2013-oblater for våre registrerte medlemmer er nå sendt ut til de tillitsvalgte.

Styremøte 1.-3. mars på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Styret har møtt deltakerne fra vindusrestaureringskurset og planlegger årets landsmøte.

Landsmøte 2013
Avholdes mandag 15. april 2013 på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Det vil kun være landsmøte og ikke kurs.

Seniorpolitikk – egen hjemmeside

Supersenior:
– Jo mer du gir, jo mer får du igjen
Toralv Maurstad er fortsatt verdsatt og ettertraktet på scenen. Om ikke det er nok, er han også bokaktuell i høst.
– Det gjelder å bruke talentet sitt, sier den 85 år unge skuespilleren.

Tekst: Gerd Vidje


Senior   Smart:
– Ny stasjon i livet. Fra nystartet virksomhet i stasjonsbygningen på Ljan i Oslo har Rolf Løhren (71) utsikt over Oslo-fjorden. Her svarer han på spørsmål om lover og regler som gjelder eiendomsdrift, for eksempel om rehabilitering eller reklamasjoner.

Følg lenken under og les mer om seniorpolitikk!

http://seniorpolitikk.no/

Eksempel på tema:

RealkompetanseFærre ledige   50+, men…Selv om det var registrert 1.193 færre helt ledige personer som er 50 år og over hos NAV ved utgangen av august i år enn i fjor, er det fortsatt 11.556 helt ledige personer.
– Årsaken til at den enkelte er ledig, registreres ikke, men vi vet at bedrifter er i omstilling og arbeidsplasser legges ned, sier kontorsjef Hildegunn Førsund i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Styremøte 7.-8.9. 2012

Fredag 7. – lørdag 8. september 2012 hadde styret møter på Hallingdal museum, Nesbyen og på Flå.

På agendaen sto bl.a. nye kurs, landsmøte 2013, regionsarbeid.

Det ble også tid til et koselig møte med MAF-medlemmer på museet!
Vi takker for gode kaker og trivelig lag 🙂

Lønnsoppgjør 2012

Protokoll fra lønnsoppgjør 2012 – Virke HUK. protokoll tariff 2012 HUK Virke (2)

Lokale lønnsforhandlinger:

  • HUK-området – Høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner, virksomheter §26:Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,1% per 1. september 2012. I tillegg til dette kommer 0,27% som ble fremforhandlet ved de sentrale forhandlingene i 2011, men som skulle forhandles lokalt først i 2012. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober, med ankefrist 1. desember 2012.For medlemmer som følger museumsoverenskomstens lønnsalternativ B er den avsatte potten til lokale forhandlinger på 1,7 pr dato, med virkning fra 1. august 2012.
  • Ta kontakt med din tillitsvalgt i forbindelse med krav i lokale forhandlinger.

Styremøte 10.-11. juni 2012

Styret avholdt styremøte og møte med regionkontaktene på Gardermoen 10. og 11. juni 2012

På styremøte ble bl.a. disse sakene behandlet:
– økonomi og kontingentinnbetalinger
– møte med regionkontakter
– medlemssaker og registrering av henvendelser
– planlegging av håndverkskurs til høsten (restaurering av dører og vinduer)
– gjennomgang av arkivrutiner (Opplandsarkivet på Maihaugen)
– hjemmeside, oppdatering av liste over museer med medlemmer
– Søknadsfrist utdanningsstipend er 1. mai 2013

Deltakende regionkontakter på møtet 11. juni: (5 av 9)
Lene Danielsen, Charlotte Staaland, Marit Reiersen, Nils Magne Håkegård og Thor-Olav Holte

Styremøte på Gardermoen 13.-14. april 2012

Styret i MAF deltok torsdag og fredag 12.-13. april på grunnkurs med STAFO på Lørenskog, sammen med flere andre MAF-tillitsvalgte. Deretter ble det avholdt styremøte 13.-14. april på Gardermoen.
Styret behandlet bl.a. disse sakene:
– Stipendsøknader og -tildelinger
– Oppsummering av landsmøtet 2012
– Planlegging av samling for regionkontaktene
– Planlegging av kurs
– Presentasjon av våre medlemmers museer på hjemmesiden -«Museumspresentasjonsstafett»
– Styremøteplan
– Neste landsmøte på Gardermoen i begynnelsen av april 2013