Bli medlem

(Skjema fylles ut lengre ned på siden)
Som medlem i MAF får du:

 • Sikkerhet for at dine rettigheter som arbeidstaker blir ivaretatt
 • Hjelp og bistand dersom du har problemer på arbeidsplassen
 • Veiledning ved søknad om lokalt lønnsopprykk
 • Tilbud om gunstige forsikringsordninger (gå inn på YS og se medlemsfordeler)
 • Rett til å søke MAFs stipend
 • Medlemsnyheter via STAFO-NYTT
 • Gratis adgang ved alle museer i Norge tilsluttet Norges Museumsforbund
 • Tilbud om kurs
 • Delta på MAFs landsmøte
 • Bli kjent med museumskolleger fra hele landet.

Kontingent for å bli medlem i MAF er fra 1. juli 2016:

Medlem over 50 % stilling:                    kr. 300,- pr mnd
Medlem i 0-50 % stilling:                       kr. 230,- pr mnd

Pensjonister, andre trygdete, permitterte, medlemmer på attføring, ventelønn, lærlinger, aspiranter, studenter, arbeidstakere under 23 år, samt medlemmer med full permisjon uten lønn: kr. 75,- pr mnd

Meld deg inn:
Sjekk opplysningene før du sender inn skjemaet, din e-postadresse må fylles inn og være korrekt for at du skal bli registrert.

Hvis du ikke vil eller kan være medlem hos oss lengre, må du sende oss en melding: mafmedlem@gmail.com.

 • Personlig informasjon

 • Arbeidsgiver

 • Arbeidssted

 • Skriv inn navnet på den som fikk deg til å bli medlem i MAF, skriv; meg selv, dersom du på egenhånd ble medlem i MAF OBS! Vervekampanjen, med premie, er avsluttet.

Legg igjen en kommentar