Bli medlem

(Skjema fylles ut lengre ned på siden)

Vinn et gavekort på kr. 2500,-

Museumsansattes forening starter ny vervekampanje! 

Alle som er medlem i MAF kan delta i trekningen om et gavekort på kr 2500,-. Og husk du kan verve deg selv når du melder deg inn i MAF, og dermed bli med i trekningen.

Som medlem i MAF får du:

 • Sikkerhet for at dine rettigheter som arbeidstaker blir ivaretatt
 • Hjelp og bistand dersom du har problemer på arbeidsplassen
 • Veiledning ved søknad om lokalt lønnsopprykk
 • Tilbud om gunstige forsikringsordninger (gå inn på YS og se medlemsfordeler)
 • Rett til å søke MAFs stipend
 • Medlemsnyheter via STAFO-NYTT
 • Gratis adgang ved alle museer i Norge tilsluttet Norges Museumsforbund
 • Tilbud om kurs
 • Delta på MAFs landsmøte
 • Bli kjent med museumskolleger fra hele landet.

Kontingent for å bli medlem i MAF er fra 1. juli 2016:

Medlem over 50 % stilling:                    kr. 300,- pr mnd
Medlem i 0-50 % stilling:                       kr. 230,- pr mnd

Pensjonister, andre trygdete, permitterte, medlemmer på attføring, ventelønn, lærlinger, aspiranter, studenter, arbeidstakere under 23 år, samt medlemmer med full permisjon uten lønn: kr. 75,- pr mnd

Meld deg inn:
Sjekk opplysningene før du sender inn skjemaet, din e-postadresse må fylles inn  for at du skal bli registrert.

Hvis du ikke vil eller kan være medlem hos oss lengre, må du sende oss en melding: mafmedlem@gmail.com.

 • Personlig informasjon

 • Skriv inn din privatadresse.
 • Arbeidsgiver

 • Skriv inn navn på konsolidert enhet.
 • Arbeidssted

 • Skriv inn navnet på den som fikk deg til å bli medlem i MAF, skriv; meg selv, dersom du på egenhånd meldte deg inn i MAF.
  Som medlem i Museumsansattes Forening blir du automatisk medlem i STAFO og YS. Vi vil her be om ditt samtykke til at vi benytter opplysningene du oppgir her, til å sende deg informasjon og tilbud fra de ulike organisasjonene. Kryss av om du samtykker.

Legg igjen en kommentar