Landsmøte 15. april 2013 på Gardermoen

LANDSMØTE 2013 ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen mandag 15. april 2013

19 medlemmer deltok på årets landsmøte i MAF.

Styreleder Jarle Vangstad ønsket velkommen, før STAFO-leder Ingerid Bjercke ble valgt til møteleder.

Etter gjennomgang av de vanlige landsmøtesakene, ble dette det nye styret i MAF:

Styreleder Jarle Vangstad
Nestleder Harald Hilsen
Styremedlemmer Aud Eidal Berg,
Marit Sagen og
Maria Tripodianos

Varamedlemmer Karina Krogh
og Roy Henrik Eriksen

 

Oppdateringer fra styret pr februar 2013

Medlemslister
De siste ukene har styret gjennomgått medlemslistene veldig nøye, slik at listene kun inneholder de medlemmene vi får kontingentinnbetaling fra. De som ikke har betalt inn kontingent i år har blitt strøket fra listene.

2013-oblater for våre registrerte medlemmer er nå sendt ut til de tillitsvalgte.

Styremøte 1.-3. mars på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Styret har møtt deltakerne fra vindusrestaureringskurset og planlegger årets landsmøte.

Landsmøte 2013
Avholdes mandag 15. april 2013 på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Det vil kun være landsmøte og ikke kurs.

Pressemelding fra YS

PRESSEMELDING. 

YS har i dag sendt følgende høringssvar til Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet på høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger.  Du finner YS` høringssvar i lenken under:

http://www.ys.no/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf/$file/Høringssvar%20fra%20YS,%20foreldrepenger.pdf

Med vennlig hilsen YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Sentralbord 21 01 36 00


Skrevet i YS

STAFOs representantskap og MAF-styremøte i november 2012

Hele MAF-styret deltar for første gang samlet på STAFOs representantskap på Gardermoen.

Styret holdt eget styremøte søndag 11.november på samme sted.
Saker for møtet var bl.a. økonomi og medlemsutvikling, regionsarbeid og forslag til flere regionskontakter og kommende kurs.

Informasjon vil bli sendt ut i ulike kanaler etter hvert som detaljer faller på plass.

YS ber våre medlemmer om ikke å bruke Colosseumk​linikkene

Pressemelding

YS og Unio ber medlemmene ikke bruke Colosseum

YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Unios leder Anders Folkestad ber over
en halv million fagorganiserte om å ikke bruke Colosseums tannklinikker.
Bakgrunnen er at ni tannhelsesekretærer, ansatt ved Colosseumklinikken i
Trondheim, streiker for sjette uken på rad fordi ledelsen nekter dem tariffavtale.

– YS og Unio oppfordrer både egne medlemmer og norske forbrukere om å ikke
benytte seg av Colosseumklinikkenes tjenester for å vise solidaritet med de
streikende tannhelsesekretærene, sier Kvalheim og Folkestad.

Tannhelsesekretærene, som er organisert i YS-forbundet Parat, har streiket siden
1. oktober. Ledelsen avviser kravet om tariffavtale og en pensjonsordning på lik linje
med det som er vanlig i private bedrifter.

– Colosseumklinikken i Trondheim har satt inn streikebrytere. Dette undergraver
streikevåpenet, det viktigste kampmiddelet fagbevegelsen har, sier YS-leder Tor
Eugen Kvalheim.

– Unio støtter de streikende tannhelsesekretærene i deres krav om tariffavtale. Vi
tar avstand fra streikebryteri, og støtter derfor en forbukerboikott, sier Unios leder,
Anders Folkestad.

– Det er en skam at lavtlønnede kvinner i helse- og omsorgsyrker nektes ordnede
lønns- og arbeidsvilkår. Ledelsen ved Colosseumklinikken har gjennom snart
seks uker vist at verken tar de ansatte på alvor, eller respekterer grunnleggende
spilleregler i arbeidslivet, sier Kvalheim.

Kjeden har filialer følgende steder: Oslo (Majorstua og Grünerløkka), Drammen,
Jessheim, Lillestrøm, Sandvika, Sola, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

6. november 2012

Kontaktpersoner:
YS-leder Tor Eugen Kvalheim, mobil: 924 25 788
Unios leder Anders Folkestad, mobil: 908 99 244
Kommunikasjonsrådgiver i YS, Liv Hilde Hansen, mobil: 95 27 07 14
Christian-Marius Stryken, kommunikasjonssjef i Unio, mobil: 920 32 407

Skrevet i YS

Seniorpolitikk – egen hjemmeside

Supersenior:
– Jo mer du gir, jo mer får du igjen
Toralv Maurstad er fortsatt verdsatt og ettertraktet på scenen. Om ikke det er nok, er han også bokaktuell i høst.
– Det gjelder å bruke talentet sitt, sier den 85 år unge skuespilleren.

Tekst: Gerd Vidje


Senior   Smart:
– Ny stasjon i livet. Fra nystartet virksomhet i stasjonsbygningen på Ljan i Oslo har Rolf Løhren (71) utsikt over Oslo-fjorden. Her svarer han på spørsmål om lover og regler som gjelder eiendomsdrift, for eksempel om rehabilitering eller reklamasjoner.

Følg lenken under og les mer om seniorpolitikk!

http://seniorpolitikk.no/

Eksempel på tema:

RealkompetanseFærre ledige   50+, men…Selv om det var registrert 1.193 færre helt ledige personer som er 50 år og over hos NAV ved utgangen av august i år enn i fjor, er det fortsatt 11.556 helt ledige personer.
– Årsaken til at den enkelte er ledig, registreres ikke, men vi vet at bedrifter er i omstilling og arbeidsplasser legges ned, sier kontorsjef Hildegunn Førsund i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Styremøte 7.-8.9. 2012

Fredag 7. – lørdag 8. september 2012 hadde styret møter på Hallingdal museum, Nesbyen og på Flå.

På agendaen sto bl.a. nye kurs, landsmøte 2013, regionsarbeid.

Det ble også tid til et koselig møte med MAF-medlemmer på museet!
Vi takker for gode kaker og trivelig lag 🙂

YS Medlemsfordeler

Dette ligger også ute på YS hjemmeside.

Handledager hos SKEIDAR og LIVING

I samarbeid med SKEIDAR og LIVING har vi gleden av å invitere våre kunder til to eksklusive handledager med 25 % rabatt på alle ordinære varer.

TID: Torsdag 20. september og fredag 21. september   – i hele åpningstiden.
STED
: Ditt nærmeste SKEIDAR- eller LIVING-varehus.Rabatten trekkes fra i kassen – og vil kun gjelde eksklusivt for våre   kunder disse dagene.
Husk å ta med, vise frem og betale med kortet ditt.

Ofte stilte spørsmål om handledagene:

Hvordan får jeg rabatt?
Ta med deg ditt YS Medlemskort med MasterCard til SKEIDAR og/eller LIVING, og   bruk dette ved betaling. Rabatten skal trekkes fra i kassen, før betaling, så   det er viktig at du viser frem kortet i kassen.

Hvor er handledagene?
Under handledagene får du 25 % rabatt hos SKEIDAR og LIVING, i alle landets   varehus.
Oversikt over hvor de nærmeste varehusene befinner seg, ser du her: SKEIDAR. LIVING.

Når er handledagene?
Handledagene er torsdag 20. september og fredag 21. september. Det vil være   mulig å få rabatt i hele butikkens åpningstid. Se her for åpningstider: SKEIDAR. LIVING.

Hvilke varer får jeg rabatt på?
Rabatten gjelder på alle ordinære varer.

Hvordan sjekker jeg at jeg har nok disponibelt på kortet til å kjøpe   det jeg ønsker?
Logg deg inn i nettbanken   og sjekk kontoen din der. Du kan bruke BankID ved pålogging, enten fra DNB   eller andre banker du er kunde av. Du kan også ta kontakt med Kundeservice på    815 22 040.

Jeg har mistet kortet/PIN-koden min. Hva gjør jeg?
Skynd deg å bestille nytt, slik at du også kan delta på handledagen! Du kan   bestille ny PIN-kode i nettbanken.   Bruk BankID ved pålogging, enten fra DNB eller andre banker du er kunde av.   For bestilling av kort, ta kontakt med Kundeservice på 815 22 040, så skal vi   hjelpe deg.

 

YS Medlemskort – et produkt fra DNB Bank ASA | Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA
Eff. rente 17,5 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 16.351

Med vennlig hilsen
Heidi Briskodden
administrasjonskoordinator
Mob. 926 88 339 – sentralbord 21 01 36 00
heidi.briskodden@ys.no

Skrevet i YS