Kurs: Modul 2 Forhandlinger og forhandlingsteknikk

STAFO

Når: 28.-30. september 2016 i Oslo

Kurset er for tillitsvalgte.

Nå er anledningen her for å lære hvordan man blir en best mulig forhandler for seg selv og medlemmene man representerer.
Forhandlingskurset holdes 28. – 30. september i STAFOs lokaler i Lakkegata i Oslo. Hovedfokuset er rollespillene i forhandlinger (lønn og tekst), og forhandlingsteknikken (hvordan få best mulig resultat).

Gjennomføring

– Forhandlinger er enhver form for diskusjon mellom to parter og som må være sammen om å løse et problem begge er en del av.

– Alle forhandlinger går ut på å finne en løsning som begge/alle parter kan akseptere.

Undervisningen foregår ved forelesning og rollespill. Forhandlingene vil foregå mest mulig elektronisk slik at tiden blir best mulig utnyttet til praktisk arbeid.

Vi legger opp til fellesmiddag 28. og 29.september  og håper at så mange som mulig vil delta. Dette gjelder om du bor på hotell eller ikke.

Vennligst registrer at søknadsfristen er 29.august.

Gå til STAFOs hjemmesider og les mer om kurset her.

Viktig: Husk at, MAF leder Jarle Vangstad, skal godkjenne din kursdeltakelse før påmelding. jarle.vangstad@snk.no / mafmedlem@gmail.com

 

Enighet i innledende forhandlinger i Spekterområdet

De innledende forhandlingene i Spekteromårådet er nå ferdig, les mer på YS sine sider: Du vil også finne protokoll fra innledende forhandlinger og overenskomst del A. på denne siden. http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/%28$All%29/177F1D44176CB1C5C1257F8D00011ABD?OpenDocument

YS spekter 3

 

 

 

 

 

Pressemelding av 5. april 2016

Pressemelding

YS Spekter krever at kjøpekraften opprettholdes

– YS Spekter krever at medlemmene opprettholder kjøpekraften, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter. Det tas sikte på å avslutte forhandlingene med Arbeidsgiverforeningen Spekter i løpet av dagen.

I formiddag leverte YS Spekter kravene i årets hovedoppgjør til Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Det er stort behov for kompetent arbeidskraft i Spekterområdet fremover. Skal dette være attraktive arbeidsplasser må det gjenspeiles i lønnsnivået, påpeker Thorkildsen.

– Å opprettholde kjøpekraften for medlemmene våre stimulerer også etterspørsel og aktivitet i andre deler av økonomien, minner hun om.

I det sentrale oppgjøret krever YS Spekter 3 900 kroner i lønnsøkning til ansatte som har en inntekt på 398 200 kroner eller mindre.

YS Spekter tar sikte på å avslutte A-delsforhandlingene i løpet av dagen. Deretter fortsetter B-delsforhandlingene i den enkelte virksomhet, før de sentrale partene møtes igjen for å forhandle og lukke årets tariffoppgjør.

YS Spekter organiserer 15 000 medlemmer i blant annet NSB, Avinor, NRK, Posten, Nettbuss, Vinmonopolet og helseforetakene.

Spesialisthelsetjenesten/helseforetakene forhandler på et senere tidspunkt.

Kontaktpersoner:

Leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, mobil: 99 62 72 48 Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingsleder YS Spekter, mobil: 91 32 28 20

Med vennlig hilsen

Liv Hilde Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

mobil 95 27 07 14 – sentralbord 21 01 36 00

 

[X]<http://www.ys.no/>

 

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

Frontfagsoppgjøret har startet opp også i YS

Tirsdag (8. mars 2016) startet forhandlingene mellom YS-forbundet Parat og Norsk Industri. Årets forhandlinger i frontfaget skjer forbundsvist. Resultatet danner normen for lønnstilleggene i alle tariffområdene det skal forhandles på i løpet av våren.

Les mer her.

F.v Norsk Industris Hans-Martin Møllhausen og Parats Kjell Morten Aune ved forhandlingsstart. Foto: Trygve Bergsland/Parat

F.v Norsk Industris Hans-Martin Møllhausen og Parats Kjell Morten Aune ved forhandlingsstart. Foto: Trygve Bergsland/Parat

Medlemmer i YS har et godt totaltilbud i bank

Vi orienterer her medlemmene våre om priser på banktjenester du har som YS medlem. Opplysningene er gitt av Gjensidige bank.

Unio har nylig annonsert at de har inngått banksamarbeid. Offisiell lansering av Unios bankavtale er 1. mars, men vi har likevel satt opp en sammenligning mellom YS- og Unio-tilbudet utfra det vi kan lese og slik vi tolker prislisten per 22. februar. Vi ønsker med dette å fortelle medlemmer i YS at tilbudet i Gjensidige Bank fortsatt er et av de mest konkurransedyktige både på lån og sparing. YS-tilbudet har dessuten markedets beste betingelser til de unge og gode betingelser på innskudd. Det er også verdt å merke at Gjensidige Bank de siste årene har ligget helt i tet på ulike rentebarometre.

Her er noen høydepunkter fra YS-avtalen med Gjensidige Bank sammenlignet med Unios nye bankavtale:

 

Innskudd
YS
Unio
BSU
3,40 %
3,15 %
Brukskonto
0,35 %
0,10 %
Sparekonto u/begrensninger
1,00 %
0,75 %
Høyrentekonto
1,30 % – 1,50 %
1,00 %

 

Lån (nom. renter, lån o/2 mill.)
YS
Unio
Boliglån Ung/Førstehjemslån
1,99 %
2,10 %
Boliglån inntil 50 % av markedsverdi
2,10 %
2,10 %
Boliglån inntil 75 % av markedsverdi
2,25 %
2,13 %
Topplån (alle beløp)
2,40 %
2,60 %
Boligkreditt inntil 70 % av markedsverdi
2,40 %
2,50 %

For øvrig kan vi nevne at daglige banktjenester som regningsbetaling og bruk av kort i Norge er gebyrfritt. Dette gjelder begge avtalene.
Du finner mer informasjon om ditt gode banktilbud på
gjensidige.no/YSbank

Hilsen Gjensidige Bank

 


Innkalling til landsmøte i Museumsansattes Forening den 22. april 2016

LANDSMØTE 2016
Det innkalles til landsmøte i Museumsansattes Forening den 22. april 2016 kl.13.00.

Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett.

Sted
Norsk Folkemuseum, Bygdøy
NB Vi kommer tilbake til lokaliteter på et senere tidspunkt.

Program fredag 22. april:
Kl. 12:00 Fremmøte – enkel servering.
Kl. 13:00 Landsmøtestart
Forventet møteslutt innen kl. 16:00

Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 22. mars 2016
Sendes til: mafmedlem@gmail.com

MAF dekker reise på billigste måte.
Vi oppfordrer til tidlig kjøp av flybilletter!
Med vennlig hilsen
Styret i Museumsansattes Forening.

Seminar «Hva kan stavkirkene fortelle»

Stavkyrkjeeigarforum i samarbeid med Norsk Folkemuseum inviterer til seminar om stavkirkene og om hva de kan fortelle. De representerer mer enn 800-hundre års historie, noe er lokalt, men mye er også felles. Dette seminaret er ment å gi innspill på hvordan vi kan formidle stavkirkene og bli oppdatert på historie- og stavkirkeforskningen.

Les mer i vedlagte PDF fil:

Hva kan stavkirkenen fortelle -2 Norsk Folkemuseum Bygdøy – 8. mars 2015

YS om ny likestillingslov: – Likestilling i revers

YS om ny likestillingslov: – Likestilling i revers

22.1.2016

– Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene. En lov basert på «minste felles multiplum» er ikke god nok til å få vår støtte. Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland.