Innkalling til landsmøte i Museumsansattes Forening

Fremhevet

 

 

 

LANDSMØTE 2017

Det innkalles til landsmøte i Museumsansattes Forening fredag 21. april kl.11.00.

Landsmøtet avsluttes senest klokken: 13:30.

Alle yrkesaktive medlemmer i MAF har stemmerett.

Sted: Color Magic ved kai i Oslo, Color Line terminalen i Oslo ligger på Hjortnes.

Offentlig transport: Trikk nummer 13 til Skillebekk (gangavstand ca. 10 minutter)

Landsmøte behandler disse sakene:

 1. Valg av møteleder og referent.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av 2 stemmeberettigete til å underskrive protokollen og tellekorps.
 4. Årsberetning.
 5. Regnskap og revisors beretning.
 6. Vedtektsendringer.
 7. Innkomne forslag.
 8. Kontingent.
 9. Avsetning til stipend fra Utdanningsfondet.
 10. Styrehonorar.
 11. Budsjett.
 12. Valg av styret.
 13. Valg av regionkontakter.
 14. Valg av valgkomite.
 15. Valg av revisor.

Forslag til landsmøtesaker må være styret i hende senest 21. mars 2017

Sendes til: mafmedlem@gmail.com

MAF dekker reise på billigste måte.

Vi oppfordrer til tidlig kjøp av flybilletter!

Med vennlig hilsen

Styret i Museumsansattes Forening.

LANDSMØTET 2017

Fremhevet

Fra fredag 21. april til søndag 23. april inviterer vi våre medlemmer til landsmøte og 40-års jubileumstur på båten mellom Oslo og Kiel.2704407214

Landsmøtet vil bli avholdt på Color Magic ved kai i Oslo, fredag 21. april kl.11.00-13.30. Du kan delta på landsmøtet uten å være med på jubileumsturen.

Landsmøteinnkalling blir sendt ut senere, i henhold til vedtektene. Deltakelse inklusiv reise til landsmøtet, dekkes av MAF.

Egenandelen for jubileumsturen er satt til kr. 1500 for yrkesaktive medlemmer og kr. 3500 for pensjonister. Dette dekker følgende:

 • 3-stjerners innvendig enkellugar
 • 2- retters middag med drikke fredag
 • Frokostbuffet på båten (begge veier)
 • Middagsbuffet med drikke lørdag1179796753
 • Kaffe/te/frukt i forbindelse med møter/faglig påfyll.

Vi ønsker å ha en hyggelig tur med faglig påfyll ved Are Sand fra STAFO.  Sosialt samvær blir det selvsagt god anledning til.

Ankomst: Oslo søndag 23.04.2017 kl. 10:00

Bindende påmelding og betaling for
jubileumsturen innen 10. mars 2017. OBS utvidet frist!

Egenandel betales til kontonummer: 2000 25 27384
Merk innbetaling med ditt navn og jubileumstur.

Vi har reservert 50 lugarer.

Meld deg på via påmeldingsskjema.

Har du ein draum om å jobba med bygningsvern?

MAF videreformidler dette tilbudet.

Søk fagskole studiet «Innføring i Bygningsvern»

Har du interesse av eller jobber du på vernede eller fredede bygg, både i og utenfor vernesoner, så kan dette studiet være noe for deg.

Har du fagbrev innen tømrer, snekker, murer, maler, blikkenslager eller minimum 5 års relevant praksis, oppfyller du opptakskravene.

Studiet gjennomføres på deltid over ett år, samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres 11 helgesamlinger fordelt på fagmiljøer på Røros, Valdres, Lillehammer og Gjøvik

Fristen for å søke  studiet «Innføring i bygningsvern» er 15 april.

Les mer på nettsider http://fagskolen-innlandet.no/bygningsvern

Pressemelding fra YS

– Fagforeningsarbeid skal være skattefritt for den tillitsvalgte

Foto. Roy Henrik Eriksen

Stortinget. Foto: Roy Henrik EriksenRegjeringen foreslår et generelt skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til tillitsvalgte ansattes utøvelse av vervet. – En viktig presisering, sier YS-leder Jorunn Berland.

Etter en dom i Gulating lagmannsrett i 2013, som i en konkret sak fastslo at tillitsvalgtes reiser betalt av arbeidsgiver var å betrakte som skattepliktig inntekt, har det vært usikkerhet rundt regelverket for dette. Senere har en del arbeidsgivere valgt å tolke dommen slik at alle utgifter som tillitsvalgte får dekket av arbeidsgiver skal betraktes som skattepliktig inntekt.

– Dersom dette hadde blitt et hovedprinsipp i norsk arbeidsliv, hadde det blitt svært vanskelig å utføre oppgavene som tillitsvalgt. Det ville da ha blitt nærmest umulig å delta på seminarer, møter og andre arrangementer i arbeidsgivers regi. Vi er tilfreds med at regjeringen har fastslått at denne typen utgifter ikke skal være skattepliktige, sier Berland.

YS er bekymret for at presiseringen gjelder først fra 2017, og at det dermed fortsatt er tvil rundt skatteplikten for tidligere år.  I flere virksomheter har bedrifter holdt igjen utgiftsdekning i flere år i påvente av avklaring om de må trekke for skatt.

– Vi forventer at regjeringen presiserer at dette skal ha tilbakevirkende kraft, mener YS-lederen.

Kontaktpersoner:
YS-leder Jorunn Berland, mobil: 92 44 48 89


Kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen, mobil: 41 46 16 10

Se også: YS om statsbudsjettet

Tariffoppgjør på området Virke-HUK området 2016 er klart.

STAFO

 

 

Protokoll fra tariffoppgjør på området Virke-HUK området 2016 finner du her.

MAF vil komme tilbake med flere opplysninger, følg med.

Forhandlinger

Enighet i innledende forhandlinger i Spekterområdet

De innledende forhandlingene i Spekteromårådet er nå ferdig, les mer på YS sine sider: Du vil også finne protokoll fra innledende forhandlinger og overenskomst del A. på denne siden. http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/%28$All%29/177F1D44176CB1C5C1257F8D00011ABD?OpenDocument

YS spekter 3

 

 

 

 

 

Pressemelding av 5. april 2016

Pressemelding

YS Spekter krever at kjøpekraften opprettholdes

– YS Spekter krever at medlemmene opprettholder kjøpekraften, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter. Det tas sikte på å avslutte forhandlingene med Arbeidsgiverforeningen Spekter i løpet av dagen.

I formiddag leverte YS Spekter kravene i årets hovedoppgjør til Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Det er stort behov for kompetent arbeidskraft i Spekterområdet fremover. Skal dette være attraktive arbeidsplasser må det gjenspeiles i lønnsnivået, påpeker Thorkildsen.

– Å opprettholde kjøpekraften for medlemmene våre stimulerer også etterspørsel og aktivitet i andre deler av økonomien, minner hun om.

I det sentrale oppgjøret krever YS Spekter 3 900 kroner i lønnsøkning til ansatte som har en inntekt på 398 200 kroner eller mindre.

YS Spekter tar sikte på å avslutte A-delsforhandlingene i løpet av dagen. Deretter fortsetter B-delsforhandlingene i den enkelte virksomhet, før de sentrale partene møtes igjen for å forhandle og lukke årets tariffoppgjør.

YS Spekter organiserer 15 000 medlemmer i blant annet NSB, Avinor, NRK, Posten, Nettbuss, Vinmonopolet og helseforetakene.

Spesialisthelsetjenesten/helseforetakene forhandler på et senere tidspunkt.

Kontaktpersoner:

Leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, mobil: 99 62 72 48 Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingsleder YS Spekter, mobil: 91 32 28 20

Med vennlig hilsen

Liv Hilde Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

mobil 95 27 07 14 – sentralbord 21 01 36 00

 

[X]<http://www.ys.no/>

 

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

Frontfagsoppgjøret har startet opp også i YS

Tirsdag (8. mars 2016) startet forhandlingene mellom YS-forbundet Parat og Norsk Industri. Årets forhandlinger i frontfaget skjer forbundsvist. Resultatet danner normen for lønnstilleggene i alle tariffområdene det skal forhandles på i løpet av våren.

Les mer her.

F.v Norsk Industris Hans-Martin Møllhausen og Parats Kjell Morten Aune ved forhandlingsstart. Foto: Trygve Bergsland/Parat

F.v Norsk Industris Hans-Martin Møllhausen og Parats Kjell Morten Aune ved forhandlingsstart. Foto: Trygve Bergsland/Parat

Medlemmer i YS har et godt totaltilbud i bank

Vi orienterer her medlemmene våre om priser på banktjenester du har som YS medlem. Opplysningene er gitt av Gjensidige bank.

Unio har nylig annonsert at de har inngått banksamarbeid. Offisiell lansering av Unios bankavtale er 1. mars, men vi har likevel satt opp en sammenligning mellom YS- og Unio-tilbudet utfra det vi kan lese og slik vi tolker prislisten per 22. februar. Vi ønsker med dette å fortelle medlemmer i YS at tilbudet i Gjensidige Bank fortsatt er et av de mest konkurransedyktige både på lån og sparing. YS-tilbudet har dessuten markedets beste betingelser til de unge og gode betingelser på innskudd. Det er også verdt å merke at Gjensidige Bank de siste årene har ligget helt i tet på ulike rentebarometre.

Her er noen høydepunkter fra YS-avtalen med Gjensidige Bank sammenlignet med Unios nye bankavtale:

 

Innskudd
YS
Unio
BSU
3,40 %
3,15 %
Brukskonto
0,35 %
0,10 %
Sparekonto u/begrensninger
1,00 %
0,75 %
Høyrentekonto
1,30 % – 1,50 %
1,00 %

 

Lån (nom. renter, lån o/2 mill.)
YS
Unio
Boliglån Ung/Førstehjemslån
1,99 %
2,10 %
Boliglån inntil 50 % av markedsverdi
2,10 %
2,10 %
Boliglån inntil 75 % av markedsverdi
2,25 %
2,13 %
Topplån (alle beløp)
2,40 %
2,60 %
Boligkreditt inntil 70 % av markedsverdi
2,40 %
2,50 %

For øvrig kan vi nevne at daglige banktjenester som regningsbetaling og bruk av kort i Norge er gebyrfritt. Dette gjelder begge avtalene.
Du finner mer informasjon om ditt gode banktilbud på
gjensidige.no/YSbank

Hilsen Gjensidige Bank