Tariffoppgjør på området Virke-HUK området 2016 er klart.

STAFO

 

 

Protokoll fra tariffoppgjør på området Virke-HUK området 2016 finner du her.

MAF vil komme tilbake med flere opplysninger, følg med.

Forhandlinger

Når arbeidsforholdet endres

STAFO

 

 

 

Når: 10. november 2016 i STAFOs lokaler, Lakkegata 3, i Oslo

Kurset er for tillitsvalgte. (Modul 4)

Dette kurset er for tillitsvalgte og målgruppen er nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som trenger oppfriskning av kompetansen på dette området. Husk at modul kursene ikke må tas i kronologisk rekkefølge.

Målsetting:

Kurset har fokus på endringene i arbeidslivet. Presset på den enkelte
arbeidstaker øker stadig og geografisk flytting av arbeid, ansvar og
oppgaver skjer stadig oftere. Dette krever ny og økt kunnskap blant
våre tillitsvalgte.
Temaer det blir fokusert på:
Konflikthåndtering
Intern påvirkning
Omorganisering
Nedbemanning
Sluttpakker

Søknadsfristen er 10. oktober 2016

Gå til STAFOs hjemmesider og les mer om kurset: http://stafo.no/no/opplaering/utlysninger—alle-kurs-og-temadager

Viktig:

Husk at, MAF leder Jarle Vangstad, skal godkjenne din kursdeltakelse før påmelding. jarle.vangstad@snk.no / mafmedlem@gmail.com

Kurs: Modul 3 Lov- og avtaleverk

STAFO

Når: 19 og 20. oktober i 2016 i STAFOs lokaler, Lakkegata 3, i Oslo

Kurset er for tillitsvalgte.

Dette kurset er for tillitsvalgte og målgruppen er nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som trenger oppfriskning av kompetansen på dette området.

Gjennomføring:

Her går vi gjennom de aktuelle lovene og avtalene i norsk arbeidsliv.

Målsetting:

Kurset skal gi deltakerne en god basiskunnskap i det mest relevante
lov- og avtaleverket knyttet til arbeidslivet slik som
arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, forskjellige
hovedavtaler/overenskomster.
Temaene blir berørt gjennom eksempler fra:
Ansettelser
Lønn
Miljø
Ferie
Oppsigelser/avskjed

Søknadsfristen er 26. september 2016

Gå til STAFOs hjemmesider og les mer om kurset: http://www.stafo.no/no/opplaering

Viktig:

Husk at, MAF leder Jarle Vangstad, skal godkjenne din kursdeltakelse før påmelding. jarle.vangstad@snk.no / mafmedlem@gmail.com

Velkommen til fotokurs!

Vi avholder kurs i foto! Kamerabruk, digital bildebehandling, gjenstandsfotografering, profileringsbilderFotokurs

MAF, har vært heldig og fått fylkesfotograf i Buskerud, Bjørn Johnsen til å avholde kurs i foto. Kurset åpent for medlemmer i MAF og andre interesserte. (Begrenset plass meld deg på i tide)

Kurset arrangeres på Norsk Folkemuseum i Oslo den 20 og 21. oktober i år.

Kurset starter kl: 10:00 den 20. oktober og avsluttes senest kl: 15:00 den 21. oktober.

Om kurset:

Kurset blir en blanding av teori og praktisk arbeid. Temaene er kamerabruk, digital bildebehandling, gjenstandsfotografering, profileringsbilder til butikk, portrett, trykk og nett. Det blir fotografering både i studio og ute på området på museet. Kurset passer for alle.

Deltagerne må ta med kamera og bærbar Pc.

Kursavgift:

Kr. 1.500,- for MAF medlemmer

kr. 3.000,-for alle andre

Kursavgiften dekker: Kurs og kompendium, kursbevis ved fullført kurs, lunsj to dager og fellesmiddag første dag.

Deltakerne må selv dekke reise og opphold.

For hotellovernatting anbefaler vi medlemmer og sjekke ut YS, sine medlemsfordeler her:

Påmelding til Fotokurs

Avholdes 20 og 21. oktober 2016. Sted: Norsk Folkemuseum, Oslo.
  • Kr. 1.500 for MAF medlemmer Kr. 3.000,- ikke medlem

 

 

Kurs: Modul 2 Forhandlinger og forhandlingsteknikk

STAFO

Når: 28.-30. september 2016 i Oslo

Kurset er for tillitsvalgte.

Nå er anledningen her for å lære hvordan man blir en best mulig forhandler for seg selv og medlemmene man representerer.
Forhandlingskurset holdes 28. – 30. september i STAFOs lokaler i Lakkegata i Oslo. Hovedfokuset er rollespillene i forhandlinger (lønn og tekst), og forhandlingsteknikken (hvordan få best mulig resultat).

Gjennomføring

– Forhandlinger er enhver form for diskusjon mellom to parter og som må være sammen om å løse et problem begge er en del av.

– Alle forhandlinger går ut på å finne en løsning som begge/alle parter kan akseptere.

Undervisningen foregår ved forelesning og rollespill. Forhandlingene vil foregå mest mulig elektronisk slik at tiden blir best mulig utnyttet til praktisk arbeid.

Vi legger opp til fellesmiddag 28. og 29.september  og håper at så mange som mulig vil delta. Dette gjelder om du bor på hotell eller ikke.

OBS! Ny fist: Søknadsfristen er 9. september

Gå til STAFOs hjemmesider og les mer om kurset her.

Viktig: Husk at, MAF leder Jarle Vangstad, skal godkjenne din kursdeltakelse før påmelding. jarle.vangstad@snk.no / mafmedlem@gmail.com

 

Enighet i innledende forhandlinger i Spekterområdet

De innledende forhandlingene i Spekteromårådet er nå ferdig, les mer på YS sine sider: Du vil også finne protokoll fra innledende forhandlinger og overenskomst del A. på denne siden. http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/%28$All%29/177F1D44176CB1C5C1257F8D00011ABD?OpenDocument

YS spekter 3

 

 

 

 

 

Pressemelding av 5. april 2016

Pressemelding

YS Spekter krever at kjøpekraften opprettholdes

– YS Spekter krever at medlemmene opprettholder kjøpekraften, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter. Det tas sikte på å avslutte forhandlingene med Arbeidsgiverforeningen Spekter i løpet av dagen.

I formiddag leverte YS Spekter kravene i årets hovedoppgjør til Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Det er stort behov for kompetent arbeidskraft i Spekterområdet fremover. Skal dette være attraktive arbeidsplasser må det gjenspeiles i lønnsnivået, påpeker Thorkildsen.

– Å opprettholde kjøpekraften for medlemmene våre stimulerer også etterspørsel og aktivitet i andre deler av økonomien, minner hun om.

I det sentrale oppgjøret krever YS Spekter 3 900 kroner i lønnsøkning til ansatte som har en inntekt på 398 200 kroner eller mindre.

YS Spekter tar sikte på å avslutte A-delsforhandlingene i løpet av dagen. Deretter fortsetter B-delsforhandlingene i den enkelte virksomhet, før de sentrale partene møtes igjen for å forhandle og lukke årets tariffoppgjør.

YS Spekter organiserer 15 000 medlemmer i blant annet NSB, Avinor, NRK, Posten, Nettbuss, Vinmonopolet og helseforetakene.

Spesialisthelsetjenesten/helseforetakene forhandler på et senere tidspunkt.

Kontaktpersoner:

Leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, mobil: 99 62 72 48 Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingsleder YS Spekter, mobil: 91 32 28 20

Med vennlig hilsen

Liv Hilde Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

mobil 95 27 07 14 – sentralbord 21 01 36 00

 

[X]<http://www.ys.no/>

 

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

Frontfagsoppgjøret har startet opp også i YS

Tirsdag (8. mars 2016) startet forhandlingene mellom YS-forbundet Parat og Norsk Industri. Årets forhandlinger i frontfaget skjer forbundsvist. Resultatet danner normen for lønnstilleggene i alle tariffområdene det skal forhandles på i løpet av våren.

Les mer her.

F.v Norsk Industris Hans-Martin Møllhausen og Parats Kjell Morten Aune ved forhandlingsstart. Foto: Trygve Bergsland/Parat

F.v Norsk Industris Hans-Martin Møllhausen og Parats Kjell Morten Aune ved forhandlingsstart. Foto: Trygve Bergsland/Parat

Medlemmer i YS har et godt totaltilbud i bank

Vi orienterer her medlemmene våre om priser på banktjenester du har som YS medlem. Opplysningene er gitt av Gjensidige bank.

Unio har nylig annonsert at de har inngått banksamarbeid. Offisiell lansering av Unios bankavtale er 1. mars, men vi har likevel satt opp en sammenligning mellom YS- og Unio-tilbudet utfra det vi kan lese og slik vi tolker prislisten per 22. februar. Vi ønsker med dette å fortelle medlemmer i YS at tilbudet i Gjensidige Bank fortsatt er et av de mest konkurransedyktige både på lån og sparing. YS-tilbudet har dessuten markedets beste betingelser til de unge og gode betingelser på innskudd. Det er også verdt å merke at Gjensidige Bank de siste årene har ligget helt i tet på ulike rentebarometre.

Her er noen høydepunkter fra YS-avtalen med Gjensidige Bank sammenlignet med Unios nye bankavtale:

 

Innskudd
YS
Unio
BSU
3,40 %
3,15 %
Brukskonto
0,35 %
0,10 %
Sparekonto u/begrensninger
1,00 %
0,75 %
Høyrentekonto
1,30 % – 1,50 %
1,00 %

 

Lån (nom. renter, lån o/2 mill.)
YS
Unio
Boliglån Ung/Førstehjemslån
1,99 %
2,10 %
Boliglån inntil 50 % av markedsverdi
2,10 %
2,10 %
Boliglån inntil 75 % av markedsverdi
2,25 %
2,13 %
Topplån (alle beløp)
2,40 %
2,60 %
Boligkreditt inntil 70 % av markedsverdi
2,40 %
2,50 %

For øvrig kan vi nevne at daglige banktjenester som regningsbetaling og bruk av kort i Norge er gebyrfritt. Dette gjelder begge avtalene.
Du finner mer informasjon om ditt gode banktilbud på
gjensidige.no/YSbank

Hilsen Gjensidige Bank